УНИВЕРС КОНСУЛТ е основана през 1996 г. от икономисти и юристи с езикова подготовка и комуникативни умения и изгражда своя облик и професионална практика в години на преход и постоянно променящо се законодателство.

Съдружниците и служителите във фирмата притежават богат теоритичен и практически опит като одитори, счетоводители, юристи и консултанти в областта на корпоративните финанси, данъците, търговското и трудово законодателство, международните счетоводни стандарти и международните стандарти за финансово отчитане. Одиторите във фирмата са дипломирани експерт-счетоводители и членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България.