УНИВЕРС КОНСУЛТ е основана през 1996 г. от икономисти и юристи с езикова подготовка и комуникативни умения и изгражда своя облик и професионална практика в години на преход и постоянно променящо се законодателство.

Съдружниците и служителите във фирмата притежават богат теоритичен и практически опит като одитори, счетоводители, юристи и консултанти в областта на корпоративните финанси, данъците, търговското и трудово законодателство, международните счетоводни стандарти и международните стандарти за финансово отчитане. Одиторите във фирмата са дипломирани експерт-счетоводители и членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България.

  Фирмени новини

  10 / 10 / 2015

  За трета поредна година "Универс Консулт" ООД взе участие в конференцият...

  02 / 10 / 2015

  На 02 октомври 2015 г. се проведе семинар на тема "Актуални казуси по ЗК...

  23 / 01 / 2015

  На 22 - 23 януари 2015 г. се проведе семинар на тема "Промени в ЗКПО и З...