Клиентите са избрали да работят с УНИВЕРС КОНСУЛТ ООД, защото са убедени, че ние можем да им помогнем да се справят с предизвикателствата на променящите се бизнес условия в България по-добре от всяка друга фирма за професионални услуги. Също така те са сигурни, че ние мислим и работим по техните проблеми сериозно, приемайки ги като свои собствени.

За седемнадесет годишната си история УНИВЕРС КОНСУЛТ ООД е работил и продължава да работи с много клиенти, някои от които са:

 • в областта на одита:
  • Тъканна Банка Остеоцентър България ЕАД – Тъканна банка
  • Премиер Турс ООД – Туроператор
  • Прайм Пропърти БГ Адсиц – Публично дружество със специална инвестиционна цел
  • Контилинкс ЕООД – Търговия с химикали
  • Агнесика Пласт ООД – Производство и монтаж на дограма
  • Кенди ООД – Производство
  • Джой Фешън ЕООД – Верига от оптики
  • Победа АД – Завод за захарни изделия
  • Сивон – С АД – Доставка и монтаж на спа – центрове и басейни
  • ЗИИУ Стандарт АД – Производство на измервателни инструменти
  • ЗИМП АД – Завод за аксесоари и компоненти
  • Милки Груп Био ООД – Търговия на едро с продукти за хранителната индустрия
  • Стронг България ЕООД - Търговия с компоненти за дигитални приемници и сателитни системи
  • Ес Ви Ес АД - Казино
  • ВМВ ЕООД - Супермаркет
 • в областта на счетоводството:
  • Глобал Такс АД - Данъчно и правно консултиране
  • Дегрис Ивентс ЕООД - Организиране на концертни изпълнения
  • Калерин Груп България ЕООД - Инвестиционни проекти
  • ЕС ВИ ЕС КО ЕООД - Търговия на дребно с очила и картини
  • Вагабонд - Медия ЕООД - Издателска дейност
  • Дива Холидейс ООД - Тироператор
  • Сейбър България АД - Система за продажба на самолетни билети
  • Пи Ем Би ЕООД - Доставка и монтаж на дизелгенератори
  • Трафигура Сингапур - Търговия с метали
  • Естетика 10 ООД - Внос и дистрибуция на козметични продукти
  • КСП Електроникс ЕООД - Продажба на дребно на електронни компоненти
  • Пентаграм 2007 ООД - Търговия на едро с медицински изделия
  • Виликар ООД - Ремонт на автомобили и продажба на резервни части
  • Хексагон България ЕООД - Отдаване под наем на недвижими имоти
  • Клеърмонт АД - Мелница
  • Проконсулт и управление ЕООД - Консултантска дейност