Семинар относно промени в данъчното законодателство

23 Януари 2015 г.

На 22 - 23 януари 2015 г. се проведе семинар на тема "Промени в ЗКПО и ЗДДФЛ за 2014 г. Практически аспекти на годишното данъчно приключване за 2014 г. по ЗКПО. Промени в ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ за 2015 г. Практически насоки за прилагане на СИДДО". Лектори на семинара бяха Валентина Василева - данъчен консултант от нашите партньори "Глобал Такс" АД, Десислава Калудова - методолог в сферата на СИДДО и дългогодишен служител на НАП и колегата одитор и данъчен консултант Велин Филипов. Участниците в семинара бяха предимно клиенти на "Универс Консулт" ООД и партньори в областта на одита и счетоводството.