За нас
Услуги
Данъчен календар
Коментари
Контакти
Връзки
История
Структура
Клиенти
2011 година
2008 година
2013 година
2005 година
Промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 01.01.2009 г.
Промени в Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС), в сила от 01.01.2009 г.
Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), в сила от 01.01.2009 г.
Промени в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), в сила от 01.01.2009 г.
Адрес
началоe-mailenglish
Полезна
икономическа информация
Минимални осигурителни доходи
Нормативни актове
Минимална работна заплата
Национална класификация на професиите
Банкови сметки, БИН и разходни параграфи
 

началоПолезна икономическа информацияНАЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ


НАЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ
www.universconsult.com © 2014 Универс Консулт ООД. Всички права запазени.
дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават