01 / 10 / 2020

"Универс Консултации" ЕООД подписа Договор № BG16RFOP002-2.073-25542-C01по процедурата на Европейския съюз "Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия ...

01 / 10 / 2020

"Счетоводна Къща Универс Консулт" ЕООД подписа Договор № BG16RFOP002-2.073-25533-C01 по процедурата на Европейския съюз "Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите посл...

23 / 01 / 2015

На 22 - 23 януари 2015 г. се проведе семинар на тема "Промени в ЗКПО и ЗДДФЛ за 2014 г. Практически аспекти на годишното данъчно приключване за 2014 г. по ЗКПО. Промени в ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ за 2015 г. П...

29 / 08 / 2014

За втора поредна година "Универс Консулт" ООД ще вземе участие в конференцията CH International, която ще се проведе на 02 октомври 2014 г. в Барселона.

17 / 12 / 2013

На 16-17 декември 2013 г. се проведе семинар на тема „Промени в ЗКПО и ЗДДФЛ за 2013 г. Практически аспекти на годишното данъчно приключване за 2014 г. по ЗКПО. Промени в ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ за 201...

16 / 11 / 2013
На 16-17 декември 2013 г. „Универс Консулт“ ООД ще проведе традиционния данъчен семинар. Според обичая, ще бъдат разглеждани актуални данъчни въпроси по годишното приключване и промените, влизащи в сила от...
15 / 11 / 2013

„Универс Консулт“ ООД стана пълноправен член на организацията CH International. Да се надяваме на ползотворно сътрудничество с колегите одитори и счетоводители от всички краища на света =...

08 / 10 / 2013
„Универс Консулт“ ООД участва в конференция на CH International, която се проведе в Люксембург. Участници бяха членове и кандидат – членове на организацията. Темите, които бяха обсъдени включваха: добри пр...
26 / 11 / 2012
На 26 номеври 2012 г. „Универс Консулт“ ООД организира семинар на тема „Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) – обхват, структура, местни и чуждестранни лица, място на стопанска дейнос...
01 / 06 / 2012
„Универс Консулт“ ООД внедри успешно CRM – системата Sugar CRM. Тази система позволява лесно да се управлява клиентската база с данни. Тя поддържа досие на всеки клиент, което съдържа информация за идентиф...
09 / 05 / 2012
„Универс Консулт“ ООД се сертифицира по ISO 9001:2008. Внедряването на системата за контрол на качеството отне 6 месеца планиране и подготовка, внедряване и сертифициране. Внедряването се осъществи след вн...
20 / 12 / 2011
На 19-20 декември 2011 г. се проведе семинар на тема „Промени в ЗКПО и ЗДДФЛ за 2011 г. Практически аспекти на годишното данъчно приключване за 2011 г. по ЗКПО. Промени в ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ за 2012 г. Про...
20 / 10 / 2011
На 19-20 декември 2011 г. „Универс Консулт“ ООД ще проведе традиционния данъчен семинар. Според обичая, ще бъдат разглеждани актуални данъчни въпроси по годишното приключване и промените, влизащи в сила от...
06 / 06 / 2011
На 06.06.2011 г. дружеството навърши 15 години от създаването си. Събитието беше отпранувано от колектива на дружеството с торта и шампанско. Нека да вдигнем наздравица и да си пожелаем Универс Консулт ООД...
06 / 06 / 2011
Трудно е да напишеш обръщение, с което да обобщиш смислено 15 години професионален опит в една, по мое мнение, успешно реализирала се фирма. Чудиш се откъде да се захванеш, кое първо да кажеш… Спомням си ...
15 / 04 / 2011
Изпълнителна Агенция за Насърчаване на малките и средните предприятия към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма одобри проектното предложение на „Универс Консулт“ ООД по ОП „Развитие на ко...
30 / 09 / 2010
„Универс Консулт“ ООД планира да подготви и подаде проектно предложение по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г. Желанието на дружеството е да получи европейско фи...
2013-11-15 / /

„Универс Консулт“ ООД стана пълноправен член на организацията CH International. Да се надяваме на ползотворно сътрудничество с колегите одитори и счетоводители от всички краища на света.