За нас
Услуги
Данъчен календар
Коментари
Контакти
Връзки
История
Структура
Клиенти
2011 година
2008 година
2013 година
2005 година
Промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 01.01.2009 г.
Промени в Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС), в сила от 01.01.2009 г.
Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), в сила от 01.01.2009 г.
Промени в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), в сила от 01.01.2009 г.
Адрес
началоe-mailenglish


Данъчни консултации
Регистрация на ЕТ
Регистрация на ООД
Регистрация на ЕООД
Полезна
икономическа информация
Минимални осигурителни доходи
Нормативни актове
Минимална работна заплата
Национална класификация на професиите
Банкови сметки, БИН и разходни параграфи
 

началоОн-лайн услугиРегистрация на ЕТ


Ценоразпис на услугата "Регистрация на ЕТ"

Разноски

Сума:

Пълен пакет

Пълен пакет +

1

Запазване на фирмено наименование:

50

50

50

2

Такса вписване в Търговски Регистър

35

35

35

3

Банкови комисионни

6

6

6

4

Такса удостоверение

7

7

7

5

Изработка печат

35

35

35

6

Хонорар за услугата

според пакета

140

180

7

Осигурителна книжка

3

3

3

Общо:

276

316


Описание на пакетите

Наименование

Обхват

1

Пълен пакет

Регистрация в Търговски Регисър, регистрация в Национална Агенция по Приходите, Националния осигурителен институт, осигурителна книжка, данъчната администрация

2

Пълен пакет +

Регистрация в Търговски Регисър, регистрация в Национална Агенция по Приходите, Националния осигурителен институт, осигурителна книжка, данъчната администрация + 1 час консултации

Заявка за регистрация на ЕТ
Данни за едноличен търговец
Име на ЕТ:
Името на ЕТ се състои от две части:
  • Задължителна част - Вашето име и презиме или фамилия;
  • Свободно избираема добавка
Имайте предвид, че свободно избираемата добавка може да стои преди или след задължителната част.
 Задължителна част:
 Свободно избираема добавка:
 Свободно избираемата добавка е преди задължителната част
 Свободно избираемата добавка е след задължителната част
 Предмет на дейност:
 Не е необходимо изчерпателно
 изброяване, тъй като всички
 търговски дейности, за които не
 се изисква лиценз, се покриват
 от израза "както и всяка друга
 дейност, незабранена със закон."
 Основна дейност по НКИД(Национална Класификация на Икономическите Дейности):
Данни от личната карта:
Моля, въведете данните си както са изписани на личната Ви карта.
 Име:
 Презиме:
 Фамилия:
 ЕГН:
 Номер на ЛК:
 Адрес:
 Град:
 Издадена от:
 Издадена на
(дд.мм.гггг):
Седалище и адрес на управление
 Адрес:
 Район (община):
 Град:
Избор на тип регистрация:
1. Регистрация в Търговски Регисър, Национална Агенция по Приходите, Националния осигурителен институт, Данъчната администрация, изготвяне на печат.
2. Регистрация в Търговски Регисър, Национална Агенция по Приходите, Националния осигурителен институт, Данъчната администрация, изготвяне на печат и 1 час консултация.
Начин на плащане:
1. В брой в офиса на "Универс Консулт" при подписване на документите.
2. По банков път.
3. С пощенски запис.
Начин на доставка:
1. Лично в офиса на "Универс Консулт" ООД.
2. По градски куриер.
3. По пощата с обратна разписка.
Лице за контакт:
 Име:
 Фамилия:
 E-mail:
 Телефон за връзка:
 GSM
 (не е задължителен):
 Прочетох Общите условия и съм съгласен с тях:
  www.universconsult.com © 2014 Универс Консулт ООД. Всички права запазени.
дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават